TIP

DAMA

TIP METAL

AUR

CARATAJ AUR

14K

LUNGIME

40 cm

×