TIP

BARBAT

TIP METAL

AUR

CARATAJ AUR

14K

LUNGIME

56 cm

×